Bod č. a

Informácia o stave predložených inventarizácií majetku hlavného mesta zvereného do správy mestským častiam k 31. 12. 2019


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.