Bod č. 9

Správa o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2019 a Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2020


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.