Bod č. 4

Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.