Bod č. 33

Návrh na prerokovanie materiálov na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.