Bod č. 26

Návrh na kúpu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, stavby so súpis. č. 2109 a pozemkov na Mierovej ulici, od Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.