Bod č. 20

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17023/221 a parc. č. 17023/263, Luhačovická ulica, Ing. Jánovi Mazagovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a priľahlého pozemku


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.