Bod č. 16

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho a nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15628, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.