Bod č. 12

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia detského kolotoča – parc. č. 2741, k. ú. Karlova Ves


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.