Bod č. 9

Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.