Bod č. 7

Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa č. 1) – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.