Bod č. 21a

Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3379/201, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou meniarne, ulica M. Sch. Trnavského


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.