Bod č. 21

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.