Bod č. a

Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.