Bod č. 9

Návrh na odpustenie odplaty za vecné bremeno pre žiadateľov Ing. Vladimíra Tomka a JUDr. Barboru Tomkovú


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.