Bod č. 28

Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 02. 2022


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.