Bod č. 27

Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 943/2006 zo dňa 02. 02. 2006, uznesenia č. 965/2006 zo dňa 02. 03. 2006, uznesenia č. 1109/2006 zo dňa 06. 07. 2006, uznesenia č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.