Bod č. 26

Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 654/2005 zo dňa 31. 03. 2005, uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.