Bod č. 24

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, Donská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.