Bod č. 22

Návrh na neuplatnenie si práva na zvýšenie nájomného o infláciu nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.