Bod č. 17

Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 958/10, parc. č. 958/25 a parc. č. 958/27, s Ing. Ondrejom Hrnčiříkom formou nájmu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.