Bod č. 13

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 429/15 a časť parc. č. 429/14, Dane Hauserovej, ulica Pri vinohradoch


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.