Bod č. 12

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1302/500, manželom Gazdíkovcom


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.