Bod č. 8

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove jesene života


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.