Bod č. 29

Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 23. 11. 2023


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.