Bod č. 27

Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 23. 11. 2023


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.