Bod č. 20

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Skalickej ceste


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.