Bod č. 19

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, pre spoločnosť UniCare Centrum, s. r. o., so sídlom v Bratislave (STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.