Bod č. 18

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17372/30 a parc. č. 17375/10, pre spoločnosť IRONY s.r.o., so sídlom v Bratislave. (STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.