Bod č. 15

Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam na Obchodnej ulici č. 29 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.