Bod č. 12

Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996, ktorej účelom je združenie finančných prostriedkov na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.