Bod č. 10

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov ARCHA


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.