Bod č. 1

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.