Bod č. 6

Žiadosť Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves v zmysle článku v 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, k procesu schvaľovania a udeľovania súhlasu na zmenu prevádzky poriadku pohrebiska


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.