Bod č. 47

Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 23. 09. 2021


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.