Bod č. 46

Návrh na zverenie hmlovej fontány na Námestí republiky v Bratislave, k. ú. Petržalka, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.