Bod č. 45

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, Jarovce, Čunovo, Rusovce, do správy mestským častiam


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.