Bod č. 44

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a mestskej časti Bratislava-Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.