Bod č. 37

Návrh na uzatvorenie dodatku k protokolu č. 118404759700 zo dňa 27.10.1997 s mestskou časťou Bratislava-Petržalka, so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.