Bod č. 36

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9867/4 - 6, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Súťažnej ulici


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.