Bod č. 35

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/355 a 5018/356, žiadateľovi Ing. Miloslavovi Červenému


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.