Bod č. 34

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia účelu nájmu do uznesenia MsZ č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013 prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave, spoločnosti Carlton Property, s. r. o. so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.