Bod č. 32

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, občianskemu združeniu Neškôlka, na zriadenie komunitnej záhrady


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.