Bod č. 30

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 3244, k. ú. Petržalka, v areáli Archívu hlavného mesta SR Bratislavy na Markovej ulici, pre Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.