Bod č. 3

Návrh na trvalé upustenie od vymáhanie pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.