Bod č. 29

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa tkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 3377/57, k. ú. Ružinov, v areáli Čierny les, pre spoločnosť J.M.O. spol. s r.o., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.