Bod č. 25

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu priestorov športovej haly CVČ Hlinícka 3 pre SSOŠ HOST


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.