Bod č. 22

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 20 248,12 € voči spoločnosti Technické Služby - Čistenie, spol. s r.o. v konkurze, IČO: 31362061, Svätoplukova 31, 825 12 Bratislava. Predmetná pohľadávka predstavuje dlžné nájomné za druhý polrok roku 2008 vo výške 18 028,41 € splatné dňa 10.01.2009 a úroky z omeškania vo výške 10,50% ročne odo dňa 15.05.2009 do dňa 16.07.2010 vo výške 2 219,71 € v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 08 83 0 0499800 zo dňa 10.02.1998 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.