Bod č. 2

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.