Bod č. 6

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 a parc. č. 19179/18, Pekná cesta, Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.