Bod č. 43

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, - Nové záhrady, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcely Berešovej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.